USŁUGI

ŚWIADCZYMY USŁUGI Z ZAKRESU:

porady i konsultacje medyczne
teleporady w cenie normalnej wizyty
badania laboratoryjne
diagnostyka prenatalna
diagnostyka chorób genetycznych
diagnostyka chorób nowotworowych
diagnostyka mikrobiologiczna
poradnia leczenia otyłości
profilaktyka raka szyjki macicy
profilaktyka i leczenie osteoporozy
USG – dorośli, dzieci
USG – ginekologiczne
USG – położnicze: 12, 20 – 22, 30 – 32 tc
USG – tarczycy
USG – jamy brzusznej
USG – piersi
USG – Dopplera
USG – tętnic domózgowych (szyjne/kręgowe, podobojczykowe)
biopsja cienkoigłowa: tarczycy, piersi, węzłów chłonnych
szczepienia HPV i przeciw żółtaczkowe
zabiegi pielęgniarskie

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO PODJĘCIA WSPÓŁPRACY FIRMY W ZAKRESIE BADAŃ PRACOWNICZYCH.