prof. WMUM dr hab. n. med. Wojciech Kloc

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc – specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii.

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku z 1983 roku. Od 1984r. do 2001r. pracował w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Od 2001 roku kieruje Oddziałem Neurochirurgii w szpitalu COPERNICUS w Gdańsku. Od 2008 roku pracuje jako profesor w Colegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Jest absolwentem prestiżowego kursu EANS, wykładowcą i współzałożycielem Polskiej Szkoły Chirurgii Kręgosłupa i Spine Academy.

Członek: PTChK (Prezydent Towarzystwa w latach 2010-2014), PTNch, World Spine, Eurospine, NASS, AO-Spine (Research).

Współtwórca jedynego w Polsce AO Spine Center. Staże naukowo-szkoleniowe: Niemcy, USA, Włochy Szwajcaria, Holandia, Hiszpania, Portugalia, Węgry.

 

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc udziela porad w zakresie: profilaktyki, diagnostyki i leczenia neurochirurgicznego chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz kręgosłupa. Porady w zakresie neurochirurgii czynnościowej i neuromodulacji.

Udziela porad również w języku angielskim i niemieckim.